Belépési adatok

*
*
*
*

 

*
*

« Vissza a főoldalra

2010-01-01

Tájékoztató a fogyasztási helyek helyszíni ellenőrzésének eljárás rendjéről

A TIGÁZ nagy hangsúlyt fektet a szabálytalan vételezések (gázlopás) visszaszorítására, melynek célja egyrészt a veszteségek csökkentése, másrészt annak megakadályozása, hogy a tisztességesen fizető felhasználóknak kelljen részben megfizetniük a tolvajok által okozott kárt, végül pedig a felhasználók biztonságának védelme, hiszen a szabálytalanul kiépített házi megoldások kivétel nélkül életveszélyesek és fenyegetik a vagyonbiztonságot is!

Ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, akkor a felhasználó vagy képviselője jelenlétében
A leszerelés után a leszerelt és dobozolt gázmérő igazságügyi szakértői vizsgálatára kerül sor a vonatkozó jogaszályi előírások alapján.
A TIGÁZ tapasztalatai alapján úgy tűnik

A felhasználási hely ellenőrzése azzal kezdődik, hogy munkatársaink megjelennek a helyszínen. A TIGÁZ szakemberei kérésre szerelői kártyákkal vagy a megbízólevéllel igazolják, hogy a TIGÁZ megbízásából járnak el és tájékoztatják a jelenlévő felhasználót vagy képviselőjét a munkavégzésük céljáról. A felhasználási hely ellenőrzése során a munkatársak a rendszer kiépítettségének szabályosságát, valamint a gázmérőt vizsgálják meg. Ez utóbbi esetében azt ellenőrzik, hogy van-e, vannak-e esetleg olyan sérülések, vagy rongálási nyomok, amelyek szabálytalan vételezésre utalnak. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalnak, akkor a felhasználó vagy képviselője jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett, leszerelik a gázmérőt (dobozolják), és új gázmérőt szerelnek fel, kivéve, ha a felhasználási helyen olyan szabálytalanságot állapítanak meg, amely az élet– és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Kiemelendő, hogy amennyiben rendellenességet észlel, munkatársunknak nincs mérlegelési lehetősége, hiszen ő nem szakértő; a legkisebb kétség esetében is a fentiek szerint kell eljárnia. A fentiek kapcsán fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a munkatársak a gázmérők leszereléséért nem kapnak extra juttatást. A leszerelés után a leszerelt és dobozolt gázmérő igazságügyi szakértői vizsgálatára kerül sor a vonatkozó jogaszályi előírások alapján. Minden esetben tértivevényes értesítést küld a TIGÁZ a felhasználó részére a gázmérő vizsgálatának időpontjáról és helyszínéről.

A TIGÁZ tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a felhasználók nem kellőképpen tájékozottak saját kötelezettségeiket és az eljárás minden elemét illetően; nem tudják pontosan, hogy mi történik, milyen jogaik, lehetőségeik vannak, illetve hogyan képviselhetik érdekeiket. A fentiek kapcsán az alábbiakban részletes tájékoztatással kívánunk szolgálni az eljárás egyes elemeire, és az azt körülölelő jogi szabályozást vonatkozóan. 

További információ kérhető

kommunikacio@tigaz.hu