Belépési adatok

*
*
*
*

 

*
*

« Vissza a főoldalra

2016-10-03

Sikeresen megtörtént az ESZ átadás

A Tigáz és a Főgáz sikeresen megvalósította az 1,2 millió egyetemes gázszolgáltatásra jogosult ügyfél szolgáltatóváltását október 1-jén, az előírt határidőre. Az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges ügyfél törzsadatok és a számlázáshoz szükséges adatok átkerültek a Főgáz adatbázisába, az adatmigráció megfelelési aránya 99% felett volt.

Hétfőtől, október 3-tól, a gázszolgáltatással kapcsolatos ügyeket az ügyfelek akadálytalanul intézhetik a két szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálati irodákban, azonban a hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben az ügyfelek már a külön e célra kialakított új TIGÁZ-DSO ügyfélszolgálati irodákat kereshetik fel.

A Tigáz és Főgáz szakemberei 2015 augusztusa óta folyamatosan dolgoztak az ügyféladatok átadá-sának előkészítésén és megvalósításán. Az adatkezelés és –átadás az adatvédelmi és jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott. A Tigáz 1,2 millió ügyfél egyetemes szolgáltatási szerződés megkö-téséhez szükséges törzsadatait és a számlázáshoz szükséges adatait adta át a Főgáz részére, az egyes fogyasztói csoportokra külön megbontva.

Az adatok végleges átadását 15 adatátadási teszt előzte meg, amelyek során folyamatosan fino-modott a migrációs program, így ennek révén az adatok megfeleltetése a két szolgáltató informatikai rendszerei között egyre pontosabbá vált.

A teljes adatállomány végleges átadása a Főgáz által közölt visszajelzés alapján 99,99%-os sikerrel zárult. A két szolgáltató az adatátadást követően 2016. december 31-ig továbbra is szorosan együttműködik, hogy biztosítsák az informatikai rendszer zavartalan és hibátlan működését.  

Az ügyfélszolgálati irodák hálózata és működése a szolgáltatóváltást követően a 2016. október 1. – december 31. közötti időszakban módosul:
• Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon, Egerben és Salgótarjánban a Tigáz korábbi ügyfél-szolgálati irodáinak működtetését átveszi a Főgáz és a továbbiakban ezekben az irodákban intézhetők a Tigázzal és a Főgázzal kapcsolatos ügyek;
• Budapesten, Miskolcon és Érden a két szolgáltató ügyfélszolgálati irodái külön-külön irodában működnek. Január 1-jétől azonban csak a Főgáz ügyfélszolgálati irodái működnek tovább.
     
Lényeges változás, hogy 2016. október 1-jét követően a műszaki és a földgázhálózat üzemelte-tésével kapcsolatos ügyeket az ügyfelek 7 új, külön az e célra fenntartott TIGÁZ-DSO ügy-félszolgálati irodában intézhetik. (Eger, Érd, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Szolnok) Ilyen ügyek lehetnek többek között: gázigény bejelentés leadása (csatlakozási szerződés megkötésének kezdeményezése); fogyasztásmérő berendezés meghibásodásának bejelentése; szü-neteltetési igény; szolgáltatás visszakapcsolása; gázszivárgás és egyéb hibabejelentés. Ezeket az ügyeket online ügyfélszolgálati felületen keresztül is lehet majd intézni, amire vonatkozó részletes információk a TIGÁZ-DSO weboldalán – www.tigazdso.hu – találhatók.

További információ:

Száraz Gábor
TIGÁZ Zrt.
Szóvivő
E-mail: szaraz.gabor@tigaz.hu
Tel: +36/30/471-2672

További információ kérhető

kommunikacio@tigaz.hu

 

A sajtóközlemény letölthető formában (.doc)

  • Sajtokozlemeny_ESZ_Atadas_20161003.doc.doc Letöltés